Publicacions

   
         
 

 

 

MATERIALS DIDÀCTICS

Elaboració de materials didàctics per a la Formació de Formadors, de suport en la realització dels Tallers i per a la Formació Reglada (ESO).

 

Enciclopèdia Catalana - Text:

Crèdit variable ESO, àrees de Llengua i Tecnologia La ràdio . (2000)

Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya:

Participació en l'elaboració de materials didàctics d'anàlisi crítica sobre els mitjans de comunicació (publicitat, ficció i informatius). (2004-2005)

Pendent de publicació:

Crèdit variable ESO, àrees de Llengua i Tecnologia La televisió.

 

 

   
       
inici