Formació de formadors

   
         
 
 
 

En la societat de la informació i la comunicació les persones es veuen contínuament abocades a interactuar amb gran quantitat de missatges que provenen fonamentalment dels mitjans de comunicació de masses. Malgrat això, el coneixement i l'ús dels mitjans i de les noves tecnologies de la informació (TIC) es manté pràcticament inexistent en els centres educatius. Conscient d'aquest problema, Teleduca. Educació i Comunicació ha elaborat diferents propostes de formació de formadors adreçades al professorat de Primària, Secundària i Batxillerat, educació d'adults, educadors socials i monitors de lleure. (Cursos d'entre 15h. i 30h.)

PROPOSTES DE CURSOS

 

 

     
 
   
     
       
inici